Хичээлийн хуваарь

 

2018-2019 оны хичээлийн жилийн сургалтны нэгдсэн график

 

 

2018-2019 оны хичээлийн цагийн хуваарь

 


Twitter