Зуны дадлага

Зуны дадлага

2017-2018 оны хичээлийн жилд хийсэн зуны дадлагын тайлан хамгаалалтын хуваарь

 

 

 

 

 

Зуны дадлагын удирдамж татаж авах.

 

Анагаахын салбарын II дамжаа

Анагаахын салбарын IV дамжаа

Анагаахын салбарын V дамжаа

Анагаахын салбарын VI дамжаа

 

Сувилахуйн салбарын II дамжаа

Сувилахуйн салбарын III дамжаа

 

Нүүр ам судлалын салбарын II дамжаа

Нүүр ам судлалын салбарын III дамжаа

Нүүр ам судлалын салбарын IV дамжаа

 

Уламжлалт анагаахын салбарын I дамжаа

Уламжлалт анагаахын салбарын II дамжаа

Уламжлалт анагаахын салбарын III дамжаа

Уламжлалт анагаахын салбарын IV дамжаа

Уламжлалт анагаахын салбарын V дамжаа

Уламжлалт анагаахын салбарын VI дамжаа


Twitter