Нэгдсэн лаборатори

“АЧ” био лабораторийн үйл ажиллагааны чиглэл:

 • Молекул -генетик:

ПГУ-ын бүтээгдэхүүн электрофорезын аппаратаар гүйлгэн,  хромосомын бүтцийн өөрчлөлтийг илрүүлэх.

 • Иммунологи:

Бие махбодийн дархлааны урвалын мэдрэг чанар буюу харшил, хавдрын маркер, халдварт өвчний үүсгэгчийн эсрэгбие,  бие махбодын зохицуулгын даавруудыг илрүүлэх шинжилгээ.

 • Микробиологи:

Бактерийн халдварын үүсгэгчийг илрүүлэх, ялган дүйх

 • Гематологи:

Цусны эсийн төрлүүдийн шинжилгээг хийх

 • Оношлогооны лаборатори:

Биохими болон шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээг хийж гүйцэтгэдэг.

“АЧ” БИОЛАБОРАТОРИЙН АЖЛЫН БАГ:

 1. Ж.Ганзүг   багш, докторант, генетикч
 2. Б.Мандхай, багш, докторант, иммунологч
 3. Н.Болорцэцэг, багш, докторант
 4. Л.Норжмаа, багш, докторант, микробиологч, Тархвар судлаач
 5. Ц.Дагвадорж, багш, профессор, микробиологч
 6. Ж.Батаа,багш, Анагаах ухааны доктор, Халдвартын эмч, Тархвар судлаач