Эрдмийн зөвлөл

ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дарга:                                 Академич Н.Баасанжав

Орлогч дарга:                      Академич  Ш.Болд

Нарийн бичгийн дарга:    ШУ-ны доктор, профессор Ч.Эрхэмцэцэг

Гишүүд:

 1. Б.Цэрэндаш, Академич
 2. Ц.Мухар, ШУ-ны доктор, профессор
 3. А.Нота, ШУ-ны доктор, профессор
 4. Б.Бурмаажав, ШУ-ны доктор, профессор
 5. Б.Дагданбазар, ШУ-ны доктор, профессор
 6. Б.Оргил, ШУ-ны доктор, профессор
 7. Б.Эрдэнэчулуун, ШУ-ны доктор, профессор
 8. Д.Отгонбаяр, АУ-ны доктор, профессор
 9. Л.Галцог, АУ-ны доктор, профессор
 10. Ц.Норовпил, АУ-ны доктор, профессор
 11. Э.Санжаа, АУ-ны доктор, профессор
 12. Д.Авирмэд, АУ-ны доктор, профессор
 13. Л.Ганболд, АУ-ны доктор, профессор
 14. Ч.Чимэдрагчаа, АУ-ны доктор, профессор
 15. Б.Батболд, АУ-ны доктор, профессор
 16. Ц.Туул, АУ-ны доктор, дэд профессор
 17. Г.Жаргалсайхан, БУ-ны доктор
 18. Ц.Дагвадорж, Профессор