Сургалтын Бодлого, Зохицуулалтын Алба

СУРГАЛТЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АЛБАЫ  

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ, БҮТЭЦ

ЗОРИЛТ

Дээд боловсролын чанарын  баталгааг хангахуйц сургалтын хөтөлбөрөөр эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн бэлтгэхэд сургалтын бүхий л үйл ажиллагааг чиглүүлэн ажиллах

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

“Ач” Анагаах Ухааны Их Сургуулийн Сургалтын Бодлого Зохицуулалтын алба нь  тус сургуулийн эрхэм зорилго, стратеги төлөвлөгөөний зорилтод тусгагдсаны дагуу төгсөлтийн өмнөх (анагаах ухааны бакалаврын), төгсөлтийн дараах / үндсэн болон төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн) сургалтын бодлогыг тодорхойлох, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх,  үнэлэх,  хянах, зохицуулах үндсэн чиг үүрэгтэй.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

 

СУРГАЛТЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дэд захирал Д.Отгонбаяр /Анагаах Ухааны доктор, профессор/
  Электрон шуудан: [email protected]
  Хичээлийн II байр 405 тоот, Утас: 77991155
     
Арга зүйч Б.Зол /Мэдээллийн технологийн бакалавр/
  Электрон шуудан: [email protected]
  Хичээлийн II байр 405 тоот, Утас: 77991155
     
Салбар хариуцсан арга зүйч Б.Халиун /Анагаах ухааны бакалавр/
  Хариуцсан салбар: Анагаах
  Электрон шуудан: [email protected]
  Хичээлийн II байр 405 тоот, Утас: 77991155
     
Салбар хариуцсан арга зүйч Т.Энхзул /Нийгмийн эрүүл мэндийн ухааны магистр/
  Хариуцсан салбар: Уламжлалт анагаах, Нүүр ам судлал, Нийгмийн эрүүл мэнд, Сувилахуй
  Электрон шуудан: [email protected]
  Хичээлийн II байр 405 тоот, Утас: 77991155

 


АРГА ЗҮЙЧДИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ

 

Б.ЗОЛ  /Арга зүйч, Мэдээллийн технологийн ажилтан/

Мэргэжлийн бүх салбаруудын сургалтын нэгдсэн хуанли, хичээлийн хуваарь, зохион байгуулалт, хэрэгжилт, хяналт, үнэлгээ

 • Мэргэжлийн бүх тэнхмийн сургалтын ачаалал, багш нарын орон тоо, ажлын ачаалал, гүйцэтгэл, хяналт
 • Их сургуулийн удирдлага мэдээллийн системийн Удирдлагын, Сургалтын, Багшийн, Оюутны программын үйл ажиллагаа, бүртгэл, хяналт, үнэлгээ, хөгжил
 • Сургалтын орчин, өрөө тасалгааны хангамж, тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагаа, хяналт, үнэлгээ
 • Сургуулийн сервер, цахим хуудасны тогтмол үйл ажиллагаа, хяналт, үнэлгээ, хөгжил
 • Анагаах Ухааны Боловсрол судлалын судалгаа, шинжилгээ

Б.ХАЛИУН /Анагаахын салбар хариуцсан арга зүйч/

 • Анагаахын салбарын сургалтын хөтөлбөрийн төлөвлөлт, хэрэгжилт, хяналт, үнэлгээ
 • Салбарын сургалтын хөтөлбөр, сургалтын технологийн хөгжил
 • Салбарын сургалтын үйл ажиллагааны явцын болон төгсгөлийн үнэлгээ
 • Салбаруудын шалгалтын зохион байгуулалт, хэрэгжилт, хяналт, үнэлгээ, мэдээллийн сан
 • Оюутны эмнэлзүйн ур чадварын үнэлгээ, эмнэлзүйн тохиолдлын сан, эмнэлзүйн шалгалтын зохион байгуулалт, хэрэгжилт, хяналт, үнэлгээ, мэдээллийн сан
 • Мэргэжлийн бүх салбарын зуны дадлага, зохион байгуулалт, хэрэгжилт, хяналт, үнэлгээ
 • Салбарын оюутны шилжилт хөдөлгөөн, багц цагийн биелэлт
 • Анагаах Ухааны Боловсрол судлалын судалгаа, шинжилгээ

Т.ЭНХЗУЛ /Нүүр ам судлал, Уламжлалт анагаах, Сувилахуй, Нийгмийн эрүүл мэндийн салбаруудыг хариуцсан арга зүйч/

 • Нүүр ам судлал, Уламжлалт анагаах, Сувилахуй, Нийгмийн эрүүл мэндийн салбарын сургалтын хөтөлбөрийн бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт, хяналт, үнэлгээ
 • Салбаруудын сургалтын хөтөлбөр, сургалтын технологийн хөгжил
 • Салбаруудын сургалтын үйл ажиллагааны явцын болон төгсгөлийн үнэлгээ
 • Салбаруудын шалгалтын зохион байгуулалт, хэрэгжилт, хяналт, үнэлгээ, мэдээллийн сан
 • Оюутны мэдлэг үнэлэх сорилын сан, хэрэгжилт, хяналт, үнэлгээ 
 • Салбарын оюутны шилжилт хөдөлгөөн, багц цагийн биелэлт
 • Анагаах Ухааны Боловсрол судлалын судалгаа, шинжилгээ

 


Twitter