Клуб нийгэмлэгүүд

“АЧ” АУИС-Д АЖИЛЛАДАГ ОЮУТНЫ КЛУБ, НИЙГЭМЛЭГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА